PROVIME – Departamenti i Gjuhës Gjermane

Kategori

Njoftim! Grafikët e provimeve të sezonit të riprovimeve MASTER I SHKENCAVE NË “PËRKTHIM TEKNIK-LETRAR DHE INTERPRETIM” VITI I DYTE, Cikli i Dytë, Viti akademik 2021-2022, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese!
Lexo më shumë
1 2

Komente Së Fundi

    Kategori