PROVIME – Departamenti i Gjuhës Gjermane

Kategori

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për studentët e vitit të parë, të ciklit të dytë të studimeve Master, viti akademik 2023-2024, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikën e provimeve sezoni ekstra, datë 30.04.2024, për studentët e programeve Bachelor, Viti III, Departamenti i Gjuhës Gjermane.
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur po ju percjellim Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Gjermane për Arsimin e Mesëm të Lartë dhe Master i Shkencave në Përkthim Teknik –Letrar dhe Interpretim, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese!
Lexo më shumë
Njoftim! Grafikët e provimeve të sezonit të riprovimeve MASTER I SHKENCAVE NË “PËRKTHIM TEKNIK-LETRAR DHE INTERPRETIM” VITI I DYTE, Cikli i Dytë, Viti akademik 2021-2022, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese!
Lexo më shumë
1 2