Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Letërsi- Komunikim Gjuhës Spanjolle

Kategori

  Fernando Valverde Rodriguez, profesor i poezisë në Universitetin e Virxhinias, USA, mbajti një leksion të hapur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja-Universiteti i Tiranës me temë “The literary landscape of Albania: a proposal for the international dissemination of literature based on authors such as Lord Byron and Ismail Kadaré”, një temë mjaft me interes...
Lexo më shumë
Konferencën Ndërkombëtare
Në përputhje me prioritetet  për të përfshirë  studentët në punën  kërkimore të grupit Letërsi Komunikimi Gjuhës Spanjolle, në datën 19 maj, 2023,  u prezantua në konferencën studentore ndërkombëtare: “UT flet me zërin e studentëve “,  kumtesa “La traducción directa e indirecta de la poesía hispánica. Estudio de caso: Los poemas de Pablo Neruda traducidos al...
Lexo më shumë
Një ndër drejtimet e Grupit kërkimor është edhe letersia spanjolle në shqip por edhe ajo shqipe e përkthyer në gjuhën spanjolle.  Mbi këtë bazë tematike letrare është zhvilluar dhe një lloj turizmi, që quhet turizëm letrar, ku nëpërmjet romaneve të Ismail Kadaresë apo të shkrimtarëve të tjerë të përkthyer në gjuhën spanjolle, me tematika me...
Lexo më shumë
Në kuadër të lëndës Përkthim dhe Interpretim B-A dhe të hapjes së auditoreve edhe në terren, u organizuan orë jashtë auditorit, kryesisht t lidhura me profesionet e tyre në të ardhmen. Kështu, me studentët e spanjishtes, Master Shkencor në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik, u organizua një takim me ish profesorin e spanjishtes para...
Lexo më shumë