Nëntor 2018

Month

Università di Torino incontra la Facoltà delle LS dell Università di Tirana – CONVEGNO di STUDIO Ne Kuader te Bashkepunimeve […]
Lexo më shumë
MUNDËSI PUNËSIMI-200 vende të lira pune për studentët e FGJH-së Një nga kompanitë më prestigjoze të Krocerave , nëpërmjet partnerëve […]
Lexo më shumë
SHPËRNDARJE BURSASH PËR STUDENTË TË DALLUAR TË GJUHËS GREKE Për të tretin vit rradhazi, zyra e avokatisë në Shqipëri, Egna […]
Lexo më shumë
Njoftim mbi zhvillimin e Pyetësorit për studentët e IAL-ve publike Grupi auditues ka pergatitur një pyetësor me pyetje të mbyllura […]
Lexo më shumë
NFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XI NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE Në datat 2 dhe 3 nëntor 2018 Departamenti […]
Lexo më shumë
Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies për përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj . Mundësitë –Kufizimet – Përvojat Në […]
Lexo më shumë
Njoftim për aplikimin për bursa Në zbatim të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi […]
Lexo më shumë
Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit Në zbatim të V.K.M-së Nr.  269, datë 29.03.2017    , për kategoritë e studentëve të […]
Lexo më shumë

Kategori