Njoftime – Departamenti i Gjuhës Angleze

Kategori

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programet Master, Gjuhë Angleze, Minivjeshta, Sezoni i Verës 2024, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!    
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor, Sezoni i Verës, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Grupi i punës i projektit të departamentit të gjuhës angleze “Praktika profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit – krijimi i një ure bashkëpunimi mes aktorëve të përfshirë në këtë proces” do të organizojë një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrjen e specialistes së Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, Znj. Fozilet Simoni. Në takim do...
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur po ju percjellim orarin mësimor, për vitin akademik 2023-2024, Semestri i dytë, Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor, Viti I, II, III, Departamenti i Gjuhës Angleze. Suksese          
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor dhe Master, Sezoni i Dimrit, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2023-2024. Suksese!
Lexo më shumë
Konferenca XIII e Departamentit te Gjuhes Angleze, “SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE APPROACHES IN LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION AND CULTURE” datë 24 nëntor 2023, në bashkëpunim me The University of Copenhagen dhe The D.H. Lawrence Society, frut dhe rezultat i projektit të realizuar me sukses nga grupi i projektit të Departamentit të Gjuhës Angleze, gjatë vitit akademik...
Lexo më shumë
NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË RREGJISTRUAR NË PROGRAMET MASTER, MËSUESI DHE KOMUNIKIM, VITI AKADEMIK 2023-2024, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË TË PARAQITEN SOT, DITËN E HËNË, DATË 23.10.2023 NË OREN 18.30, NË AUDITORIN 307, PER TË FILLUAR MËSIMDHËNIEN NË MODULIN GJUHË E HUAJ C.
Lexo më shumë
Njoftim! Departamenti i Gjuhës Angleze ju përcjell orarin mësimor për ciklin e dytë Master (Viti II), Semestri i parë, Viti akademik 2023-2024. Suksese
Lexo më shumë
1 2 3 4 5