Lajme

Kategori

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës u uroi sot mirëseardhjen studentëve të tij, sidomos atyre të rinj, të cilët, për herë të parë, ulen sot në auditoret tona! Në nisje të procesit mësimor por edhe të fillimit të vitit akademik 2022-2023, Dekania e FGJH-së, Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA së bashku me Drejtuesit...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja synon të rrisë aftësitë e stafit të tij akademik në përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit me anë të mjeteve teknologjike, risitë në mësimdhënie dhe të përditësojë dijet e tyre me aplikacione që vlerësojnë, motivojnë dhe argëtojnë studentët tanë. Ky cikël trajnimesh nis nga data 10-15.10.2021 ora 11:00-14:00. Nëse dëshironi të...
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshironi të praktikoheni me krijimin e veprimitarive didaktike mbi diversitetin gjuhësor e kulturor? Dëshironi të praktikoheni në zhvillimin e mendimit kritik për të formuar nxënës qytetarë të hapur ndaj shoqërive, kulturave dhe gjuhëve të ndryshme? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në...
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë për mësimdhënien dhe të nxënit bazuar në kompetenca, si të planifikosh orën mësimore për nivele të ndryshme dhe nevoja të veçanta? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59893?d=10%2F25%2F2022%2000%3A00%3A00
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi metodat inovative të vlerësimit të nxënësve me anë të aplikacioneve Kahoot, Mntimeter, Quizlet? Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59892?d=10%2F25%2F2022%2000%3A00%3A00 #mësuesitpërmësuesit #mësuesitpërnxënësit   Mandati i pagesës:
Lexo më shumë
Lista e kandidatëve fitues për kategoritë e veçanta të Ciklit të Parë, Viti akademik 2022-2023.
Lexo më shumë
Master i shkencave/Master Profesional/Master i përbashkët Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjithë të interesuarit për hapjen e aplikimeve për pranimin në Ciklin e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2022-2023, me kohë të plotë: I. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në degët Gjuhë Angleze, Italiane, Gjermane, Frënge, Greke,...
Lexo më shumë
NJOFTIM Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall listën paraprake të kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne”. (Kliko këtu) Lista paraprake e kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne” Shënim: Kandidatët që kanë...
Lexo më shumë
Master i Shkencave/Master Profesional/Master i Përbashkët Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjithë të interesuarit për hapjen e aplikimeve për pranimin në Ciklin e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2022-2023, me kohë të plotë: I. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në degët Gjuhë Angleze, Italiane, Gjermane, Frënge, Greke,...
Lexo më shumë
1 2

Komente Së Fundi

    Kategori