Dhjetor 2018

Month

Lista e studentëve me mesatare 9-10 viti i dytë dhe viti i tretë Bashkangjitur do të gjeni listën e studentëve me mesatare 9-10 viti i dytë dhe viti i tretë. LISTA […]
Lexo më shumë
  Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Masaryk, në Republiken Ceke Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa […]
Lexo më shumë
Shpallen listat e fituesve për bursa, lista e studentëve të përjashtuar dhe lista e studentëve që kanë humbur bursën Studentet qe kane humbur bursen Studente te perjashtuar nga tarifa Bursa […]
Lexo më shumë
Lista e studentëve në Ciklin e Parë, viti i Parë, të cilët përfitojnë bursë sipas VKM-së Nr. 697 datë 21.11.2018 dhe që përjashtohen nga tarifa e shkollimit VKM-së Nr. 698 […]
Lexo më shumë
Exchange opportunities for undergraduate students The Public Diplomacy Section at the U.S. Embassy is pleased to inform Albanian Universities that the application process for the Global Undergraduate Program is open […]
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]