Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Përkthim Interpretim të Gjuhës Gjermane

Kategori

Përkthimit
Në periudhën Shkurt-Prill 2023 u zhvillua konkursi i përkthimit për studentët me gjuhë B dhe gjuhë C gjuhën gjermane. Në përfundim të korrigjimeve më 17.05.2023 grupi Përkthim Interpretim i Gjuhës Gjermane  së bashku me grupet kërkimore-mësimore: “Qytetërimi i Gjuhës Gjermane”, “Letërsi” zhvilluan ceremoninë e ndarjes së çmimeve (certifikata dhe çmime simbolike) për fituesit e Konkursit...
Lexo më shumë
SOEGV
Konferenca e 14-të të Gjermanistëve të Evropës Jug-Lindore, SOEGV zhvilluar nga datat 03. – 06.05.2023 në Prishtinë, me temë: Framing – Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit II in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Media, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie. Morën pjesë anëtarë të Departamentit të Gjuhës Gjermane. Nga seksioni i Përkthimit:SOEGV prof. asoc. dr. Sonila...
Lexo më shumë