Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Mësues i Gjuhës Angleze, në të cilin përgatiten mësues të gjuhës angleze për shkollën e mesme.

Plani mësimor Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë