Botime dhe Revista Shkencore

Revista shkencore “FGJH”, ISSN 2664-7346, u botua për herë të parë në dhjetor të vitit 2019. Kjo revistë u themelua me nismën e Prof. Dr. Artur SULA , në atë kohë dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Revista botohet një herë në vit dhe përmban artikuj shkencorë origjinalë nga fusha e gjuhësisë dhe e letërsisë, përkthimit, komunikimit, qytetërimit dhe kulturës. Po ashtu ajo përmban edhe rubrika të tjera, si: recensa të librave studimorë të autorëve shqiptarë, libra të rinj shkencore, aktivitete shkencore në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja etj. Revista është e hapur për të gjithë ata studiues të rinj apo me përvojë, kolegë dhe studentë që kanë dëshirë të sjellin diçka të re dhe të rëndësishme në fushat e ndryshme të kërkimit shkencor.

Bordi editorial dhe ai shkencor i përmbahen të gjitha kritereve të nevojshme për të sjellë një revistë cilësore në zbatim të të gjitha rregullave ndërkombëtare të botimit shkencor.

 

11“Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”,
11“Sa dhe si nxirret në pah trashëgimia kulturore nëpërmjet komunikimit”

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME PËR AUTORËT

PROCESI I REDAKTIMIT SHKENCOR

UDHËZIME PËR RECENSAT

THIRRJE PËR DËRGIMIN E DORËSHKRIMEVE/RECENSAVE, REVISTA NR.4

11
11
11

REVISTA SHKENCORE

Prof. Dr. Maks DAIU
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Dr. Elida TABAKU
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Dr. Viktor RISTANI
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Dr. Sofia DELIJORGJI
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Dr. Brikena KADZADEJ
(Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës)
Prof. Asoc. Lindita SEJDIU-RUGOVA
(Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë)
Prof. Enrico LUSSO
(Fakulteti i Gjuhëve dhe Letërsive të Huaja dhe Kulturave Moderne, Universiteti i Torinos, Itali)
Prof. Marco NOVARINO
(Fakulteti i Gjuhëve dhe Letërsive të Huaja dhe Kulturave Moderne, Universiteti i Torinos, Itali)
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
(Fakulteti i Letërsisë, Universiteti Trakya, Turqi)

 


BORDI EDITORIAL

Drejtor i Përgjithshëm Prof. Dr. Saverina PASHO (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)
Kryeredaktore
Dr. Viola ADHAMI (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)
Redaktore shkencore
Prof. Asoc. Mirela PAPA (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)
Redaktorë
Prof. Asoc. Maklena NIKA; Dr. Albert SHEQI; Dr.Viola GJYLI; Dr. Erta SPAHO; Dr. Elda KATORRI: Ma. Brunilda KONDI (Kuqi) (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)