Erasmus +

Kategori

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pans.nysa.pl/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: –...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare me temë “Artificial Intelligence at...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.vdu.lt/en/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor (1 semestër); – Master...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.vdu.lt/en/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024. https://www.aegean.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim; Fusha e...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 në Universitetin Aegean, Greqi. https://www.aegean.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: -Bachelor; -Master; Kohëzgjatja e bursave: -Bachelor / Master...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë. https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply Llojet e mobilitetit/ kohëzgjatja: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë (5+2 ditë); Fushat: Për më...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.hs-koblenz.de/rac/index Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://eurep.auth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzgjatja e bursave: -Bachelor / Master (1 semester); Fushat e studimit:...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://eurep.auth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për mësimdhënie; -Shkëmbimin e stafit...
Lexo më shumë
1 2 3 7

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]