Erasmus +

Kategori

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Pecs, Hungari për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pte.hu/hu Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Malagas, në Spanjë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.uma.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master;...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.hs-koblenz.de/rac/index Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime,intership; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor;...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kutahya Dumlupinar, Turqi për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.dpu.edu.tr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; –...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. http://www.ual.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+. https://event.um.si/ Fushat: -Staf akademik për mësimdhënie; -Staf ndihmës akademik me karakter administrativ/ administrativ për trajnim. Për më shumë informacion ju lutemi referohuni linkut: https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Cordobas, Spanjë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.uco.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, në Universitetin Valladolid,Spanjë. Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja: – Shkëmbimin e studentëve Afati për aplikim: 20 Tetor 2023 ora 11:00 (spanish time) I gjithë procesi i aplikimit do të kryhet...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pte.hu/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja e...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pans.nysa.pl/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: –...
Lexo më shumë
1 2 3 8