tetor

Kategori

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Humboldt-Universitat zu Berlin, në Gjermani për […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Çukurovës, Turqi për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni për semestrin e […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Bolonjës, Itali për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Clermont […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik […]
Lexo më shumë
Listat e plota të renditura të kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës – Raundi III  Njoftim për Maturantët Të dashur Maturantë […]
Lexo më shumë
1 2