Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin
Silesian të Teknologjisë, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione.

Erasmus Poloni