Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Bolonjës, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin
e Bolonjës, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione.

Erasmus Bolonja Itali