fgjh_admin

By

Më datë 9 dhjetor, 2021, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, u zhvillua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”. U prezantuan 67 kumtesa me 5 akse kryesore: Gjuhësi e Komunikim, Didaktikë e gjuhëve të huaja, Letërsi, Përkthim dhe Interpretim dhe Zhvillim të qasjeve tё reja...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs në Hungari. Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail [email protected] Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin...
Lexo më shumë
Bashkëngjitur Vendimi datë 25.11.2021 ,i Senatit Akademik “Për miratimin e ngritjes së Qendrës Virtuale të Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në Universitetin e Tiranës”.
Lexo më shumë
Në kuadër të rregullores së BE 2021/817 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 20 maj 2021, Bashkimi Europian ka lançuar programin e ri Erasmus+ për arsimin,trajnimin,rininë dhe sportin për vitet 2021-2027. Programi i ri Erasmus+2021-2027,është i ndarë në tre shtylla kryesore,si më poshtë: -Key Action 1(KA1)- Mobilitetet; -Key Action 2(KA2)- Bashkëpunimi ndërmjet organizatave...
Lexo më shumë
Bashkëngjitur Urdhëri i Brendshëm nr.18,datë 26.11.2021,i Rektorit të UT-së “Për caktimin e periudhës së vetkandidimit, ose propozimit nga njësitë bazë, për anëtar të Bordit të Administrimit,përfaqësues të UT-së”,si edhe formularin e vetkandidimit. Të merren masa për njoftimin e personelit akademik me kohë të plotë për të paraqitur kandidaturën e tyre.
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Univeristetin Comenius të Bratislavës,Sllovaki. Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail [email protected]  Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit...
Lexo më shumë
NJOFTIM, Mbrojtja e Gjuhëve të Huaja të cilat ofrohen nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen në datën 18.12.2021 ora 09:00 . Afati i fundit i regjistrimeve është data 13.12.2021. Regjistrimi bëhet duke u paraqitur me dokumentacionin perkates prane zyres se Mbrojtjes se Gjuheve në Fakultet. Për t’u regjistruar duhen: -pagesa në bankë...
Lexo më shumë
Njoftim !   Njoftohen të gjithë studentët të vitit akademik 2021-2022, të Ciklit të parë të cilët përfitojne ” Bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit” dhe studentët e Ciklit të dytë të cilët përfitojne “reduktim nga tarifa e shkollimit” se shtyhet afati i aplikimit deri në datën 07.12.2021. Dorëzimi i dokumentave do të bëhet...
Lexo më shumë
Ditën e enjte, datë 25.11.2021 , ora 10:00 – 18:00, do të zhvillohet Salloni Virtual i Studimeve në Francë. Bashkangjitur do të gjeni edhe guidën për t’u regjistruar në platformën e sallonit. Linku i platformës: https://al.studyinfrancevirtualfairbalkans.com/ 9 universitete 3 Grandes écoles 7 shkolla të tregtisë dhe menaxhimit 5 shkolla inxhinierie 2 shkolla arti 1 shkollë...
Lexo më shumë
1 2 3 108