Zëvendës Dekanet

11

Prof. Dr. Saverina Pasho

Zv. Dekan për Ciklin e Tretë të Studimeve, Kërkimin Shkencor dhe Botimet
Më shumë
11

Dr. Drita Rira

ZV. DEKAN PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE KOORDINATORE AKADEMIKE ERASMUS+ DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
Më shumë
11

Prof. Assoc. Dr. Ogerta Koruti Stroka

Zv. Dekan për marrëdheniet me studentët, publikun dhe këshillimin e karrierës
Më shumë
11

Dr. Alnida (Shano) Koroshi

Zv. Dekan për Ciklin e Parë të Studimeve, Cilësinë dhe Kurrikulat
Më shumë