Vendime KZFGJH

Kategori

Njoftim për saktësimin e të dhënave në listat përfundimtare të votuesve (personel akademik dhe studentë)   Votuesit të cilët vërejnë pasaktësi në të dhënat e tyre në listat përfundimtare të trupës zgjedhore kanë të drejtë t’i drejtohen Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të UT-së (KIZ) [email protected] për saktësimin e tyre deri më datë 14 qershor 2024. (Sipas nenit 11,...
Lexo më shumë
Sticky Post
NJOFTIM PER NGRITJEN E KOMISIONEVE TE QENDRAVE TE VOTIMIT (KQV) NE FGJH Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH) shpall thirrjen per vetëkandidim për anëtar të Komisioneve  të Qendrave të Votimit (KQV) drejtuar personelit akademik dhe studentëve të ciklit të parë dhe të dytë. Vetëkandidimi për anëtar të KQV-ve pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja ...
Lexo më shumë
Sticky Post
Njoftim për verifikimin e të dhënave në listat e votuesve studentë. Të gjithë studentët e FGJH-së (Bachelor dhe Master) të verifikojnë saktësinë e të dhënave të tyre në listat që janë afishuar në këndin e njoftimeve të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH), në katin e parë Godina A. Në rast...
Lexo më shumë