Mars 2023

Month

Në datën 21 mars 2023, në Institutin Italian të Kulturës (Pallai i Kulturës) u zhvillua aktivitet i grupit mësimor kërkimor i gjuhës italiane FGJH: Promovim i përkthimeve të bëra nga Prof. Dr. Klodeta Dibra të dy vëllimeve me poezi të poetes italiane Alda Merinini.  Në aktivitet morën pjesë kolegë, student, miq e dashamirës të poezisë....
Lexo më shumë
11
Rusishtja në tregun e turizmit Rusishtja në tregun e turizmit Në kuadër të aktiviteteve të Grupit Mësimor Kërkimor Gjuhësi- Përkthim të Gjuhës Ruse, më 29 mars 2023, në Sallën “Rozafa”, FGJH, u organizua tryeza e rrumbullakët me temë:”Rusishtja në tregun e turizmit”. Aktiviteti u realizua në bashkëpunim me agjensi të ndryshme turistike brenda vendit. Objekti...
Lexo më shumë
11Rusishtja
Në kuadër të aktiviteteve të Grupit Mësimor Kërkimor Gjuhësi- Përkthim të Gjuhës Ruse, më 29 mars 2023, në Sallën “Rozafa”, FGJH, u organizua tryeza e rrumbullakët me temë: “Rusishtja në tregun e turizmit”. Aktiviteti u realizua në bashkëpunim me agjensi të ndryshme turistike brenda vendit. Objekti i veprimtarisë ishte zgjerimi i njohurive për përkthyesit e...
Lexo më shumë
Vijuam me datë 24.03.2023 ditën e katërt studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Redaktimi i punimit”nën drejtimin e Dr. Bora Kuçuku. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të...
Lexo më shumë
11Dita II Studimore me kandidatët doktorantët
Dita e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita e sotme studimore,...
Lexo më shumë
Vijuam me datë 15.03.2023 , ditën e tretë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Analiza e të dhënave shkencore cilësore e sasiore”nën drejtimin e Prof. Dr. Eldina Nasufi. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa...
Lexo më shumë
Vijuam sot me ditën e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita...
Lexo më shumë
1 2 3