Shkurt 2019

Month

Konkursi I Kulturës, Shkencës, Artit, Historisë Dhe Gjuhës Gjermane – 2 Mars 2019 – Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja  Në […]
Lexo më shumë
Vendimin Nr. 02 datë 28.02.2019 të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve te Huaja, mbi shpalljen e listës së kandidatëve […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit të provimeve semestri i parë  për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i I  në të gjitha programet e studimit. […]
Lexo më shumë
Thirrje për projekte për Shoqatat Studentore Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore hap thirrjen për projekte që […]
Lexo më shumë
Njoftim !  MUNDËSI TRAJNIMI DHE PUNËSIMI PER STUDENTET E UNIVERSITETIT Jeni një student në universitet? Ne ju ofrojmë mundësinë për […]
Lexo më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 […]
Lexo më shumë
Njoftim!   Datat e perditesuara te sezonit te  provimeve Cikli i Pare Bachelor ne Gjuhe Italiane. Datat e perditesuara te […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 09.03.2019 ora 09:00. Regjistrimi behet deri […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar […]
Lexo më shumë
1 2 3 4

Kategori