Shkurt 2019

Month

Konkursi I Kulturës, Shkencës, Artit, Historisë Dhe Gjuhës Gjermane – 2 Mars 2019 – Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja  Në kuadër të objektivave tona, ku njëra prej tyre është promovimi […]
Lexo më shumë
Vendimin Nr. 02 datë 28.02.2019 të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve te Huaja, mbi shpalljen e listës së kandidatëve për anëtarë të komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor” […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit të provimeve semestri i parë  për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i I  në të gjitha programet e studimit. Sezoni i Provimeve Cikli i Dyte viti I, Gjuhe Frenge […]
Lexo më shumë
Thirrje për projekte për Shoqatat Studentore Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore hap thirrjen për projekte që synojnë mbështetjen e shoqatave të studentëve. AUF inkurajon shoqatat studentore […]
Lexo më shumë
Njoftim !  MUNDËSI TRAJNIMI DHE PUNËSIMI PER STUDENTET E UNIVERSITETIT Jeni një student në universitet? Ne ju ofrojmë mundësinë për të punuar 3 muaj në hotelet dhe resortet më të […]
Lexo më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në […]
Lexo më shumë
Njoftim!   Datat e perditesuara te sezonit te  provimeve Cikli i Pare Bachelor ne Gjuhe Italiane. Datat e perditesuara te sezonit te  provimeve Cikli i Dyte Master Shkencor viti i […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 09.03.2019 ora 09:00. Regjistrimi behet deri ne daten 05.03.2019.
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët […]
Lexo më shumë
1 2 3 4

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]