Shkurt 2019

Month

Njoftim! Komisioni Instirucional i Zgjedhjeve (KIZ) shpall pozicionin vakant për anëtar , përfaqësues i studentëve.
Lexo më shumë
Njoftim! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Çukurova në Turqi. Dokumentat duhen dorezuar […]
Lexo më shumë
Njoftim! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin  e Granadës në Spanjë. Dokumentat duhen dorezuar […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni Vendimet e Senatit Akademik, UT, date 01.02.2029 dhe materialet mbi aktet nenligjore. Vendim i Senatit Akademik Vlerësim final i akteve, UT Vendim i Senatit Akademik
Lexo më shumë
Bazuar ne Strukturen e re Mesimore per vitin akademik 2018-2019 dhe kerkesave te shumta te mara nga studentet mbi dorezimn e pageses se tarifes se shkollimit. Sqarojme se per Ciklin […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Në zbatim të V.K.M-së Nr. 40 datë 23.01.2019, për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, njoftojmë se aplikimi për t’u përfituar përjashtimin nga tarifa do të bëhet nga data 04 shkurt […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga data 04 shkurt 2019 deri më 15 shkurt […]
Lexo më shumë
1 2 3 4

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]