Njoftim!

Njoftim!

Komisioni Instirucional i Zgjedhjeve (KIZ) shpall pozicionin vakant për anëtar , përfaqësues i studentëve.