Njoftime

Kategori

Jemi të lumtur të njoftojmë se, në thirrjet direkte për projekt ide që Bashkia e Tiranës hapi në kuadër të shpalljes “Tirana Kryeqyteti i të Rinjve Europianë” Klubi studentor i Artit dhe i Muzikës i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Agjencinë Universitare të Frankofonisë (AUF) ka fituar projektin: “Festivali...
Lexo më shumë
NË PROGRAMIN E DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022, PRANË FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA, UNIVERSITETI I TIRANËS  Thirrja për aplikim në Doktoratë  Urdhëri nr. 153 për aktivizimin e doktoratave  Tarifë aplikimi në programin e Doktoratës  Kontakte për të aplikuar:  
Lexo më shumë
Departamenti i Gjuhës Gjermane në FGJH dhe Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, në FHF, do të zhvillojnë një aktivitet, në të cilin Ambasadori i Austrisë në Tiranë z. Christian Steiner dhe Atasheu i Ambasadës Austriake në Tiranë znj. Julia Prummer do të mbajnë një referim me temë “Austria dhe BE-ja” për studentët e të dy...
Lexo më shumë
Ju njoftojmë se në kuadër të zbatimit te Programeve të Nxitjes së Punësimit, dhe më konkretisht VKM nr. 17 date 15. 01. 2020, “𝗣𝗲̈𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁, 𝗞𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗥𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁 𝗽𝗲̈𝗿 𝗭𝗯𝗮𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝘃𝗲 𝘁𝗲 𝗡𝘅𝗶𝘁𝗷𝗲𝘀 𝘀𝗲̈ 𝗣𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗻𝗲𝗽𝗲̈𝗿𝗺𝗷𝗲𝘁 𝗣𝘂𝗻𝗲̈𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁, 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗣𝘂𝗻𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝘃𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲”, 𝗶 𝗻𝗱𝗿𝘆𝘀𝗵𝘂𝗮𝗿. Përfitues të këtij programi janë të gjithë punëkërkuesit e...
Lexo më shumë
Në kuadër të projektit Jean Monnet Module Harmonisation and standardization of the terminology within the EU Integration context (HSTEUI) financuar nga Komisioni Europian dhe të « Ditëve të Europës », Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektor i Universitetit të Tiranës dhe ekspert i Reformës në Drejtësi do të mbajë një leksion të hapur me temë “Integrimi...
Lexo më shumë
1- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Greqisht, Italisht, Spanjisht, Turqisht, të kryejnë Tarifën e regjistrimit për programet e studimeve të ciklit të parë Bachelor për vitin akademik 2021-2022 dhe ta dorëzojnë pranë Sekretarisë Mësimore të ciklit të parë deri më dt. 10 Maj 2022 nga ora...
Lexo më shumë
1 2 3 106

Kategori