Dhjetor 2020

Month

Njoftim! Bashkëlidhur do të gjeni , Udhëzimin nr. 27, datë 23.12.2020. Për një shtesë në Udhëzim nr. 1, datë 14.01.2020 (https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDplODQ5ZDYxODJjZThiYzM) “Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen […]
Lexo më shumë
Njoftim! Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani, […]
Lexo më shumë
Lexim me Milena Lisa Spalt në kuadër të serisë së Leximeve schreibART Online. Die Österreichische Botschaft in Tirana freut sich in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Germanistik der Universität Tirana, […]
Lexo më shumë
Lexim me Milena Michiko Flašar në kuadër të serisë së Leximeve schreibART Online. Die Österreichische Botschaft in Tirana freut sich in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Germanistik in Tirana, Sie […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e vitit të parë, master përkthim dhe interpretim, semestri i parë, gjuhë C, (Anglisht), e enjte 18.30-20.30, semestri I, për vitin akademik 2020-2021. Orari […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e vitit të parë, master mësuesi dhe komunikim, semestri i parë, gjuhë C, (Anglisht), e hënë dhe e mërkurë 19.30-21.30, semestri I, për vitin […]
Lexo më shumë
Mesazh Sensibilizues! 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Turke për […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Greke për […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Gjermane për […]
Lexo më shumë
1 2 3