Dhjetor 2020

Month

Njoftim! Bashkëlidhur do të gjeni , Udhëzimin nr. 27, datë 23.12.2020. Për një shtesë në Udhëzim nr. 1, datë 14.01.2020 […]
Lexo më shumë
Lexim me Milena Lisa Spalt në kuadër të serisë së Leximeve schreibART Online. Die Österreichische Botschaft in Tirana freut sich […]
Lexo më shumë
Lexim me Milena Michiko Flašar në kuadër të serisë së Leximeve schreibART Online. Die Österreichische Botschaft in Tirana freut sich […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e vitit të parë, master përkthim dhe interpretim, semestri i parë, gjuhë C, (Anglisht), […]
Lexo më shumë
Mesazh Sensibilizues! 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët […]
Lexo më shumë
Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni orarin e semestrit të parë i perditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët […]
Lexo më shumë
1 2 3

Kategori