Orari i semestrit të parë i përditësuar, Cikli i Dytë Master i Shkencave për studentët e vitit të I të Departamentit të Gjuhës Greke