Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Përkthim dhe Interpretim”