Rregullore e Universitetit të Tiranës për mbrojtjen nga Covid-19