Mandate

Kategori

Njoftim!! Bashkangjitur me njoftimin do të gjeni dhe listën emërore për studentët të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim tarife për studentët e Fakuletit të Gjuhëve të Huaja, viti akademik 2023 – 2024.
Lexo më shumë
Njoftim!! Bashkangjitur me njoftimin do te gjeni dhe listën emërore nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) për studentët të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim tarife për studentët e Fakuletit të Gjuhëve të Huaja. Vendim i Bordit të Administrimit, për “Miratimin e listave emërore të studentëve që përfitojnë bursë, përjashtim/reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin...
Lexo më shumë
TARIF SHKOLLIMI- CIKLI I PARË (Bachelor) PROGRAM I DYTË STUDIMI (KËSTI I PARË)
Lexo më shumë
1 2 3