Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Mësimdhënie e Gjuhës Italiane

Kategori

Në datën 17 maj 2023, Departamenti i Gjuhës Italiane, organizoi Konferencën e 14-të Ndërkombëtare të Studimeve Italianistike. Konferenca u zhvillua në një seksion plenar në prezencë dhe online ku morën pjesë me ligjëratat e tyre profesorë të universiteteve të ndryshme italiane. Konferenca më pas vijoi në tre seksione paralele, përkatësisht seksioni i Letërsisë, Didaktikës dhe...
Lexo më shumë
Didaktik
Në kuadrin e projektit shkencor “Përftimi i kompetencave lidhur me aftësinë e të dëgjuarit dhe të folurit në një këndvështrim didaktik dhe vlerësues me qëllim zhvillimin e artit të komunikimit në gjuhën italiane”, Grupi kërkimor- mësimor i Departamentit të Gjuhës Italiane, organizoi Workshop-in me titull “Sviluppo dell’ascoltare per meglio comunicare”, drejtuar studentëve të Masterit shkencor...
Lexo më shumë