Karta e Studentit

Kategori

Karta e Studentit është mjeti nëpërmjet të cilit studentët përfitojnë mjaft avantazhe, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara, si nga institucionet publike ashtu edhe nga subjektet private. Paisja dhe paraqitja e kartës është e detyrueshme nga ana e çdo studenti për përfitimin e këtyre avantazheve. Në rrjetin e shërbimeve publike, me të cilin mund...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës ka ndërtuar një pyetësor drejtuar të gjithë studentëve të Universitetit të Tiranës, me fokus përdorimin e Kartës së Studentit. Karta e Studentit është një instrument mjaft i dobishëm, nga e cila studentët përfitojnë avantazhe, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara, si nga institucionet publike ashtu dhe nga subjektet private. Qëllimi i...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]