Dhjetor 2022

Month

Urdhër i Brendshëm- Për fillimin e Proçedurave të Aplikimit dhe Përcaktimin e datës së zhvillimit të Zgjedhjeve për Anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të Propozuar nga Studentët e UT
Lexo më shumë
Mbi Kriteret e Pranimit të Studentëve të Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës për Vitin Akademik 2024-2025
Lexo më shumë
Të dashur studentë, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja organizon veprimtarinë me temë “Të bëhesh mësues”, më datë 14.12.2022, ora 12:30, Salla “Evropa”. Në ketë veprimtari do të ftohen mësues të gjuhës së huaj në arsimin parauniversitar si edhe ekspertë të Drejtorisë Arsimore me qëllim që t’u përgjigjen pyetjeve tuaja mbi profesionin e mësuesit, praktikën profesionale,...
Lexo më shumë
”EXPLORE DELOITTE” vjen pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në datën 12.12.2022 në ora 11:00. Një ftesë për të gjithë studentët e interesuar për një të ardhme dhe karrierë unike. Bashkohuni në këtë event dhe njihuni me: •     Çfarë është Deloitte; •     Mundësitë e punësimit dhe internshipit dhe si funksionon proçesi i rekrutimit; •     Programin “Brand...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  depar[email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]