Dhjetor 2022

Month

Më 22 dhjetor 2022, studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja morën pjesë në një mbrëmje poetike të organizuar nga Këshilli Studentor në sallën “Argjiro”, me temë “Tonight’s poem”. Mbrëmja poetike u zhvillua nën tingujt e muzikës klasike, me moderimin e kryetares së KSFGJH. Studentët performuan poezitë e tyre ose versione përkthimesh të poezive të...
Lexo më shumë
Urdhër i Brendshëm- Për fillimin e Proçedurave të Aplikimit dhe Përcaktimin e datës së zhvillimit të Zgjedhjeve për Anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të Propozuar nga Studentët e UT
Lexo më shumë
Mbi Kriteret e Pranimit të Studentëve të Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës për Vitin Akademik 2024-2025
Lexo më shumë
11
Në kushtet aktuale të globalizmit ku njerëzit lëvizin gjithmonë e më shumë e kryesishtdrejt vendeve të panjohura për ta, Shqipëria përbën një destinacion atraksioni, takimesh e shkëmbimesh profesionale e kulturore shpesh herë e rrëfyer nga të huaj. Të gjithëjemi të ndërgjegjshëm për rolin e rëndësishëm të komunikimit për të përcjellë imazhin e duhur të vendit...
Lexo më shumë
Të dashur studentë, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja organizon veprimtarinë me temë “Të bëhesh mësues”, më datë 14.12.2022, ora 12:30, Salla “Evropa”. Në ketë veprimtari do të ftohen mësues të gjuhës së huaj në arsimin parauniversitar si edhe ekspertë të Drejtorisë Arsimore me qëllim që t’u përgjigjen pyetjeve tuaja mbi profesionin e mësuesit, praktikën profesionale,...
Lexo më shumë