Rregullore- Për Organizimin e Programit të Studimit të Doktoraturës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja