Struktura Drejtuese

DEKANI

Prof. Dr. Esmeralda Kromidha

Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
Më shumë

Zv. DEKANET

11

Prof. Dr. Saverina Pasho

Zv. Dekan për Ciklin e Tretë të Studimeve, Kërkimin Shkencor dhe Botimet
Më shumë
11

Dr. Drita Rira

ZV. DEKAN PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE KOORDINATORE AKADEMIKE ERASMUS+ DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
Më shumë
11

Prof. Asoc. Dr. Ogerta Stroka

Zv. Dekan për marrëdheniet me studentët, publikun dhe këshillimin e karrierës
Më shumë
11

Prof. Asoc. Dr. Alnida Koroshi (Shano)

Zv. Dekan për Ciklin e Parë të Studimeve, Cilësinë dhe Kurrikulat
Më shumë