Struktura Drejtuese

DEKANI

Prof. Dr. Esmeralda Kromidha

Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
Më shumë

Zv. DEKANET

Dr. Drita Rira

Zv. Dekan për Ciklin e Dytë të Studimeve Koordinatore akademike Erasmus+ dhe marrëdhënieve me jashtë
Më shumë

Dr. Ogerta Stroka

Zv. Dekan për marrëdheniet me studentët, publikun dhe këshillimin e karrierës
Më shumë

Prof. Dr. Saverina Pasho

Zv. Dekan për Ciklin e Tretë të Studimeve, kërkimin shkencor dhe botimet
Më shumë

Dr. Alnida (Shano) Koroshi

Zv. Dekan për Ciklin e Parë të Studimeve, cilësinë dhe kurrikulat
Më shumë