Klubet Studentore

Studion në FGJH?
Dëshiron të marrësh pjesë në klubet tona artistike, letrare apo sportive?
Kliko linkun: https://forms.office.com/r/TwPZfjKnPd dhe plotëso të dhënat e tua!

Nr Klubi Koordinatori
1 Klubi ambientalistëve Prof.Asoc.Dr. Aida Gjinali
2 Klubi letrar Dr. Manjola Nasi, Prof.Ass.Dr. Maklena Nika
3 Klubi i vullnetarizmit Dr. Elona Toro, Msc. Brunilda Kondi, Dr. Flavia Kaba,
4 Klubi i teatrit Prof. As. Dr. Ardiana Kastrati, Dr. Flavia Kaba, Prof.Asoc.Dr. Adriana Toshkëzi Dervishaj, Pros.Ass. Dr. Iris Klosi
5 Klubi i debatit Dr. Rozana Belo
6 Klubin e ICT Prof.Asoc. Dr. Ogerta Koruti
7 Klubin e përgatitjes së Revistës Studentore/Newsletter FGJH Dr. Erion Agolli, Prof. Ass. Dr. Klementina Shiba, Dr. Jonida Petro
8 Klubi Sportiv Dr. Ervin Hoxhaj
9 Klubi i Muzikës MA. Elvira Xhamani
10 Klubi i artit Dr. Anastasi Prodani, Prof. As. Dr. Ardiana Kastrati, Dr. Flavia Kaba

Klubi ambientalistëve

Klubi letrar

Klubi i vullnetarizmit

Klubi i teatrit

Klubin e përgatitjes së Revistës Studentore/Newsletter FGJH

Klubin e ICT

Klubi i debatit

Klubi Sportiv

Klubi i Muzikës

Klubi i artit