Zyra Erasmus+ në FGJH

Koordinator Institucional Erasmus+ UT

Prof.Asoc.Dr.Bernard Dosti

Koordinatore akademike Erasmus+ dhe marrëdhënieve me jashtë FGJH

Dr.Drita Rira