Psikologu

Shërbimi i Psikologut

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i kushton rëndësi shëndetit mendor dhe problematikave në përditshmërinë e studentëve.

Psikologu i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja do të bashkëpunojë ngushtë me studentët dhe strukturat e FGJH-së për të kuptuar sfidat e jetës studentore, vështirësitë në të cilat ata gjenden çdo ditë dhe për t’i ndërgjegjësuar për vlerat që ata mbartin, për të krijuar kështu një mjedis gjithëpërfshirës ku të gjithë të ndihen të sigurtë dhe të dëgjuar.

Objektiva dhe Strategji

Njoftime