Cikli i I-rë, Bachelor

Programet studimore të ofruara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Cikli i Parë i Studimeve

Nr. Emërtimi i programit Njësia Bazë që e ofron programin VKM e hapjes së programit
1 Bachelor në Gjuhë Angleze me profile; Gjuhë Angleze, Përkthim dhe Interpretim, Studime Britanike dhe Amerikane Departamenti i Gjuhës Angleze VKM Nr. 171, datë 29.09.1998
2 Bachelor në Gjuhë Frënge me profile; Gjuhë dhe Komunikim, Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Frënge VKM Nr. 174, datë 29.09.1998
3 Bachelor në Gjuhë Gjermane me profile; Gjuhë dhe Komunikim, Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Gjermanishtfolës, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Gjermane VKM Nr. 349, datë 10.08.1992
4 Bachelor në Gjuhë Italiane me profile; Gjuhë dhe Komunikim, Gjuhë , Letërsi dhe Qytetërim Italian, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Italiane VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
5 Bachelor në Gjuhë Turke me profile; Gjuhë, letërsi dhe Qytetërim Turk, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Sllavo-Ballkanike VKM Nr. 259, datë 01.12.1998
6 Bachelor në Gjuhë Ruse me profile; Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Rus, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Sllavo-Ballkanike VKM Nr. 359, datë 21.09.1991
7 Bachelor në Gjuhë Spanjolle me profil: Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Hispanik Departamenti i Gjuhës Spanjolle VKM Nr. 831, datë 04.06.2008
8 Bachelor në Gjuhë Greke me profile; Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek, Përkthim dhe Interpretim Departamenti i Gjuhës Greke VKM Nr. 258, datë 01.12.1998
9 Bachelor në Përkthim dhe interpretim në gjuhën greke dhe angleze Departamenti i Gjuhës Greke