Shkurt 2020

Month

1- Studentët të cilët kanë mesatare mbi 6(gjashtë) dhe që i kanë likuiduar të gjitha detyrimet e vitit paraardhës përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, sipas Vendimit të Bordit […]
Lexo më shumë
Ne daten 25.02.2020 Dega e Gjuhes Ruse organizoi nje takim mbreselenes me perkthyesin e njohur te gjuhes ruse z. Jorgji Doksani, i cili percolli nje referim teper interesant ne lidhje […]
Lexo më shumë
Njoftim Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, për semestrin e parë […]
Lexo më shumë
Njoftim Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, […]
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali […]
Lexo më shumë
1 2 3