Shkurt 2020

Month

Më datë 18 shkurt 2020, Departamenti i Gjuhës Greke në bashkëpunim me Ambasadën Greke në Tiranë organizuan një aktivitet me rastin e ditës botërore të gjuhës greke (9 shkurt). Në […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë Fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 28.03.2020 ora 09:00. Regjistrimet kanë filluar, afati i fundit është nje javë para datës së caktuar. […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet […]
Lexo më shumë
Njoftim !  Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse shtesë të studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit parë të studimit sipas VKM-së 903 , datë 21.12.2016 […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi cikli I parë i studimit me mesatare 9-10 […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përfitojnë përjashtimin sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në VKM Nr. 288 datë 21.05.2018 […]
Lexo më shumë
1 2 3

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]