Njoftim ! Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi cikli I parë i studimit me mesatare 9-10 vkm 269

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi cikli I parë i studimit me mesatare 9-10 vkm 269 , Date 29.03.2017 te ndryshuar, Miratuar me Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020
Gjithashtu edhe Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020