Thirrje të hapura për stafin FGJH

Kategori

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Pecs, Hungari për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pte.hu/hu Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+. https://event.um.si/ Fushat: -Staf akademik për mësimdhënie; -Staf ndihmës akademik me karakter administrativ/ administrativ për trajnim. Për më shumë informacion ju lutemi referohuni linkut: https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare me temë “Artificial Intelligence at...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare me temë “Artificial Intelligence at...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.vdu.lt/en/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024. https://www.aegean.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim; Fusha e...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë. https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply Llojet e mobilitetit/ kohëzgjatja: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë (5+2 ditë); Fushat: Për më...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.hs-koblenz.de/rac/index Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://eurep.auth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për mësimdhënie; -Shkëmbimin e stafit...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie në Universitetin Democritiues të Thrakës, për periudhën 25 – 29 shtator 2023. https://duth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;...
Lexo më shumë
1 2 3 4