12 Shtator, 2023

Day

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.hs-koblenz.de/rac/index Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://eurep.auth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzgjatja e bursave: -Bachelor / Master (1 semester); Fushat e studimit:...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://eurep.auth.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për mësimdhënie; -Shkëmbimin e stafit...
Lexo më shumë