Njoftime – Departamenti i Gjuhës Gjermane

Kategori

*Klikoni mbi tekst* Departamenti i Gjuhës Angleze (Master i Shkencave- Mësuesi, Gjuhë Angleze) Departamenti i Gjuhës Angleze (Master i Shkencave në Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim) Departamenti i Gjuhës Angleze (Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik) Departamenti i Gjuhës Angleze (Master Profesional- Përkthim me Profil Përkthyes) Departamenti i Gjuhës Italiane (Master i...
Lexo më shumë
Njoftim! Ju përcjellim orarin mësimor provizor për Semestrin e parë të Departamentit të Gjuhës Gjermane, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2022-2023. Suksese!
Lexo më shumë
Njoftim! Grafikët e provimeve të sezonit të riprovimeve MASTER I SHKENCAVE NË “PËRKTHIM TEKNIK-LETRAR DHE INTERPRETIM” VITI I DYTE, Cikli i Dytë, Viti akademik 2021-2022, Departamenti i Gjuhës Gjermane. Suksese!
Lexo më shumë
Departamenti i Gjuhës Gjermane në FGJH dhe Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, në FHF, do të zhvillojnë një aktivitet, në të cilin Ambasadori i Austrisë në Tiranë z. Christian Steiner dhe Atasheu i Ambasadës Austriake në Tiranë znj. Julia Prummer do të mbajnë një referim me temë “Austria dhe BE-ja” për studentët e të dy...
Lexo më shumë
1 2

Komente Së Fundi

    Kategori