Doktoratura

Kategori

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall listën paraprake të kandidatëve fitues në Ciklin e tretë të studimeve “Doktoratë”. SHPALLJA E LISTËS PARAPRAKE TË KANDIDATËVE FITUES NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “DOKTORATË” (Kliko këtu) Shënim: Kandidatët që kanë aplikuar për programin e Ciklit të tretë “Doktoratë” dhe nuk janë në listën paraprake të shpallur kanë...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja hap thirrjen për aplikim në ciklin e tretë të studimeve “Doktoratë”.  Për më shumë informacione klikoni linkun më poshtë:  https://fgjh.edu.al//wp-content/uploads/2023/04/Thirrja-per-aplikim-ne-doktorate-22-23.pdf
Lexo më shumë
Vijuam me datë 24.03.2023 ditën e katërt studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Redaktimi i punimit”nën drejtimin e Dr. Bora Kuçuku. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të...
Lexo më shumë
Vijuam me datë 15.03.2023 , ditën e tretë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Analiza e të dhënave shkencore cilësore e sasiore”nën drejtimin e Prof. Dr. Eldina Nasufi. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa...
Lexo më shumë
Vijuam sot me ditën e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me AUF zhvilloi sot “Ditën e parë studimore” në mbështetje të punës kërkimore shkencore për studentët e ciklit të tretë të studimeve “Doktoratë”. Trajnimi i drejtuar nga Dr. Ogerta Koruti me temë “Kërkimi i Literaturës Shkencore dhe i Burimeve të Informacionit” u realizua në Laboratorin Kërkimor DiPLLing, ku...
Lexo më shumë
Njoftim! Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjthë aplikantët në ciklin e tretë të studimeve “Doktoratë”, se për arsye të ngarkesës së punës me regjistrimet e fillimit të vitit të ri akademik 2022-2023, aplikantët fitues do të shpallen më datë 28.09.2022. Faleminderit!
Lexo më shumë
1 2

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]