Mars 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur gjeni shkresën e Rektorit nr.1474 ,  datë 26.03.2020 me lëndë “Për zbatimin e VKM nr. 237,  datë 20.03.2020”. Shkresë për VKM 237
Lexo më shumë
Urdhër për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga CoVID-19
Lexo më shumë
Bashkëngjitur  gjeni  shkresën e Rektorit nr. 1455 prot., datë 11.03.2020 me lëndë “Kërkohet marrja e masave të menjëherëshme pë zbatimin e VKM, Urdhërave dhe Udhëzimeve përkatëse, për të parandaluar përhapjen […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do te gjeni Vendimin  Nr. 1 date 09.03.2020 të Rektorit të Universitetit të Tiranës mbi ndërprerjen e procesit mësimor në institucionet arsimore publike dhe jopublike.
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do te gjeni Urdhërin Nr. 91 date 09.03.2020 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë mbi ndërprerjen e procesit mësimor në institucionet arsimore publike dhe jopublike.
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të […]
Lexo më shumë
Bashkë me pjesën më të bukur të FGjH-së, zonjat e këtij Fakulteti që rrezatojnë Kulturë, Përgjegjshmëri, Solidaritet, Përkushtim, Sakrificë, Dashuri e Përzemërsi prindërore! Më shumë për çdo vit në FGjH, […]
Lexo më shumë
Në kuadrin e veprimtarive të Pranverës frankofone 2020, me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Shqipëri, Agjencisë Universitare të Frankofonisë dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, më […]
Lexo më shumë
Në kuadrin e veprimtarive të Pranverës frankofone 2020, me mbështetjen e Ambasadës Franceze në Shqipëri, Agjencisë Universitare të Frankofonisë dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, më 6 […]
Lexo më shumë