Njoftim për zbatimin e VKM nr. 237, datë 20.03.2020.

Njoftim !

Bashkëngjitur gjeni shkresën e Rektorit nr.1474 ,  datë 26.03.2020 me lëndë “Për zbatimin e VKM nr. 237,  datë 20.03.2020”.
Shkresë për VKM 237