Urdhër për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga CoVID-19