Aktivitete në laboratorin DiPLLing

Kategori

Ditë studimore:” Si të shkruajmë një artikull në revistat shkencore me faktor impakti”. U zhvillua sot Dita studimore:” Si të shkruajmë një artikull në revistat shkencore me faktor impakti”. Studentët doktorantë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja u njohën në mënyrë të hollësishme lidhur me të gjitha hapat që ndiqen për publikimin e një artikulli...
Lexo më shumë
11Dita II Studimore me kandidatët doktorantët
Dita e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita e sotme studimore,...
Lexo më shumë
11
Dita e katërt studimore me doktorantët e FGJH-së, trajtoi temën “Redaktimi i punimit” nën drejtimin e Dr. Bora Kuçuku. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj doktorantë në...
Lexo më shumë
11Dita III Studimore me kandidatët doktorantët
Dita e tretë studimore me doktorantët e FGJH-së, vijoi me temën “Analiza e të dhënave shkencore cilësore e sasiore”nën drejtimin e Prof. Dr. Eldina Nasufi. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor...
Lexo më shumë
Dita I Studimore me kandidatët doktorantë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me AUF zhvilloi “Ditën e parë studimore” në mbështetje të punës kërkimore shkencore për studentët e ciklit të tretë të studimeve “Doktoratë”. Trajnimi i drejtuar nga Dr. Ogerta Koruti me temë “Kërkimi i Literaturës Shkencore dhe i Burimeve të Informacionit” u realizua në Laboratorin Kërkimor DiPLLing, ku teknologjitë...
Lexo më shumë