15 Mars, 2023

Day

Më datë 15 mars 2023 u zhvillua Panairi i Ushqimit në ambientet e Qendrës Multifunksionale të Këshillit Studentor. Studentët kishin përgatitur ëmbëlsira si dhe ushqime tradicionale të cilat u shitën dhe të ardhurat e mbledhura iu dhuruan Klubit të vullnetarizmit për të kontribuar në nismat e tyre.
Lexo më shumë
11Dita III Studimore me kandidatët doktorantët
Dita e tretë studimore me doktorantët e FGJH-së, vijoi me temën “Analiza e të dhënave shkencore cilësore e sasiore”nën drejtimin e Prof. Dr. Eldina Nasufi. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor...
Lexo më shumë