Prill 2020

Month

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin  e Ministres së Arsimit  znj. Besa Shahini nr 104 datë 30.04.2020, në lidhje me marrjen e […]
Lexo më shumë
Pavaresisht se jane larg gjeografikisht, kjo kategori studentesh, mund te ndjeke online leksionet dhe seminaret si dhe te likujdoje me […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni  listen emerore shtese te studenteve te Ciklit te Pare (Bachelor) qe perfitojne pergjysmim te tarifes se […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime  për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzës […]
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime  për bursa përmobilitete në Universitetin e La Sapienzës në Itali, në kuadër të programit […]
Lexo më shumë
Njoftim! L’Agence Universitaire de la Francophonie a le plaisir de vous annoncer le lancement d’un appel à projets international dans […]
Lexo më shumë
FGJH, Revista Shkencore e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja shtyn thirrjen për dërgimin e dorëshkrimeve/recensave për numrin 2 të revistës. […]
Lexo më shumë

Kategori