Prill 2020

Month

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin  e Ministres së Arsimit  znj. Besa Shahini nr 104 datë 30.04.2020, në lidhje me marrjen e masave për mbylljen e vitit akadermik 2019-2020.  Dokument “Urdhëri nr.104 […]
Lexo më shumë
Pavaresisht se jane larg gjeografikisht, kjo kategori studentesh, mund te ndjeke online leksionet dhe seminaret si dhe te likujdoje me provime online ne sezonin perkates dhe sipas rregullave ne fuqi, […]
Lexo më shumë
Bashkengjitur do te gjeni  listen emerore shtese te studenteve te Ciklit te Pare (Bachelor) qe perfitojne pergjysmim te tarifes se shkollimit. Studentet e Ciklit te Pare (Bachelor) qe perfitojne pergjysmim […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Rektorit nr.47, datë 14.04.2020, mbi periudhën zgjedhore dhe datën e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës , e […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime  për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzës në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët […]
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime  për bursa përmobilitete në Universitetin e La Sapienzës në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për stafin akademik me kohë të plotë të […]
Lexo më shumë
Njoftim! L’Agence Universitaire de la Francophonie a le plaisir de vous annoncer le lancement d’un appel à projets international dans le cadre de son plan d’actions spécial COVID-19. Cet appel […]
Lexo më shumë
FGJH, Revista Shkencore e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja shtyn thirrjen për dërgimin e dorëshkrimeve/recensave për numrin 2 të revistës. Dorëshkrimet/recensat duhet të dërgohen në adresën elektronike të revistës: [email protected] Afati […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur  gjeni  Urdhërin nr. 216, datë 01.04.2020 të Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Një ndryshim në Urdhërin Nr. 190, datë 19.03.2020, për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike […]
Lexo më shumë