Vendimi i Rektorit nr.47, datë 14.04.2020, mbi periudhën zgjedhore dhe datën e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Rektorit nr.47, datë 14.04.2020, mbi periudhën zgjedhore dhe datën e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës , e cila pezullohet deri në përfundimin  gjendjes së epidemisë së shkatuar nga infeksioni Covid-19.