Shtator 2022

Month

Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi metodat inovative të vlerësimit të nxënësve me anë të aplikacioneve Kahoot, Mntimeter, Quizlet? Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59892?d=10%2F25%2F2022%2000%3A00%3A00 #mësuesitpërmësuesit #mësuesitpërnxënësit   Mandati i pagesës:
Lexo më shumë
Lista e kandidatëve fitues për kategoritë e veçanta të Ciklit të Parë, Viti akademik 2022-2023.
Lexo më shumë
Master i shkencave/Master Profesional/Master i përbashkët Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjithë të interesuarit për hapjen e aplikimeve për pranimin në Ciklin e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2022-2023, me kohë të plotë: I. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në degët Gjuhë Angleze, Italiane, Gjermane, Frënge, Greke,...
Lexo më shumë
NJOFTIM Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall listën paraprake të kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne”. (Kliko këtu) Lista paraprake e kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne” Shënim: Kandidatët që kanë...
Lexo më shumë
Njoftim për Maturantët Të dashur Maturantë që keni aplikuar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,ju falenderojmë për besimin që transmetoni për Fakultetin, nëpërmjet aplikimit tuaj. Bashkëngjitur do të gjeni listat e plota paraprake të raundit të dytë të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës....
Lexo më shumë
Master i Shkencave/Master Profesional/Master i Përbashkët Fakulteti i Gjuhëve të Huaja njofton të gjithë të interesuarit për hapjen e aplikimeve për pranimin në Ciklin e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2022-2023, me kohë të plotë: I. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në degët Gjuhë Angleze, Italiane, Gjermane, Frënge, Greke,...
Lexo më shumë
Mundësi të shumta për studentët, mësuesit e gjuhëve të huaja dhe stafin akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja nga bashkëpunimi me Ambasadën E Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Jeni mësues të gjuhës angleze dhe ju nevojitet një trajnim?! Jeni mësues të gjuhëve të huaja por jo vetëm të asaj angleze dhe dëshironi...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja iu bashkua sot kremtimeve mbarëkombëtare dhe evropiane me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve!    Maturantë nga instititucione të arsimit parauniversitar, Gjimnazi jopublik “Ernest Koliqi” si edhe Gjimnazi “5 tetori” në Kuçovë vizituan sot ambientet e Fakultetit tonë, Fakulteti që në themel të funksionimit të tij ka shumëgjuhësinë.   Prof.Dr...
Lexo më shumë
Për 👩‍🎓👨🏻‍🎓 studentët tanë të vitit të parë.. Për t’u ardhur në ndihmë studentëve që do të ulen për herë të parë në auditoret e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizojmë Javën e Orientimit krahas javës së parë të fillimit të mësimit. Ju urojmë suksese! #tepresimnefgjh
Lexo më shumë
1 2 3 4